Seminar Freedom House România: Principalele aspecte de noutate aduse de actuala legislație de achiziții publice

By , in Știri on . Tagged width: , ,

Freedom House România, în colaborare cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Consiliul Concurenței, Ministerul Justiției, Expert Forum și The Center for the Study of Democracy, anunță organizarea seminarului Principalele aspecte de noutate aduse de actuala legislație de achiziții publice.

Seminarul va avea va avea loc în București, pe 12-13 decembrie 2016 și li se adresează responsabililor cu achizițiile din întreprinderile de stat.

Curicula seminarului se bazează pe varianta actualizată a Ghidului pentru practicieni în domeniul achizițiilor publice, care va fi publicată și făcută disponibilă online în Decembrie 2016.

Agenda seminarului

Luni, 12 Decembrie 2016

9:00 – 9:30 Înregistrarea participanţilor
9:30 – 11:00 Cel mai bun raport calitate-preț – criteriu de atribuire pentru serviciile intelectuale
Cicerone STAN – Director în cadrul ANAP
11:00 – 11:30 Pauză de cafea
11:30 – 13:00 Aspecte de noutate privind subcontractarea
Diana ANTOFIE – Avocat, expert în achiziții publice
13:00 – 14:00 Prânz
14:00 – 15:30 Caietul de sarcini. Reguli de evitare a restricționării concurenței
Cicerone STAN – Director în cadrul ANAP
15:30 – 15:45 Pauză de cafea
15:45 – 17:00 Terțul susținător și implicarea sa în contractul de achiziție publică
Diana ANTOFIE – Avocat, expert în achiziții publice

Marți, 13 Decembrie 2016

9:00 – 9:30 Înregistrarea participanţilor
9:30 – 11:00 Calculul valorii estimate relevante pentru alegerea procedurii
Valeria TUDORA – Expert în achiziții publice
11:00 – 11:30 Pauză de cafea
11:30 – 13:00 Implementarea contractelor de achizitii publice – Riscuri si nereguli. Studii de caz
Valeria TUDORA – Expert în achiziții publice
13:00 – 14:00 Prânz
14:00 – 15:30 Modificările contractuale în lumina noii legislații privind achizițiile publice
Diana ANTOFIE – Avocat, expert în achiziții publice
15:30 – 15:45 Pauză de cafea

Biografii traineri

Cicerone STAN este director în cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP). Dl. Stan a participat în calitate de trainer sau expert în cadrul mai multor cursuri privind înţelegerea şi implementarea cadrului legislativ naţional pentru achiziţii publice, în corelaţie cu legislaţia europeană. Dl. Stan a facut parte din grupul de lucru pentru Strategia Europa 2020.

Valeria TUDORA este expert în achiziții publice, manager de proiect și formator, oferind consultanță în domeniul achizițiilor publice, în vederea implementării contractelor de achiziții publice și de concesiune de servicii: fișa de date achiziții, caiet de sarcini, formulare și model de contract în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice și a cerințelor finanțatorului, formulare de răspunsuri la solicitări de clarificări. Valeria Tudora a participat în calitate de expert cheie achiziții publice în proiecte finanțate din fonduri europene: Programului Operațional Sectorial Mediu, ISPA, SAPARD, PNDR, POR. Valeria Tudora oferă consultanță în implementarea proiectelor de infrastructură, derulate de beneficiari publici: întocmire cereri de plată, documentații aferente solicitărilor de modificare de buget, raportări.

Diana ANTOFIE este de profesie avocat și specializată în domeniul achizițiilor publice. Este Vice Presedinte al Asociatiei Romane a Inginerilor Consultanti (ARIC), trainer acreditat FIDIC și a susținut numeroase sesiuni de instruire în cadrul ARIC privind: aspectele de noutate în achizițiile publice, integritatea – o provocare majoră a industriei de consultanță în domeniul infrastructurii și modalitățile alternative de soluționare a disputelor. Este co-autor a doua Module acreditate FIDIC: FIDIC Basic si FIDIC in Public. Diana Antofie are experiență în asistarea și consultarea  autorităților publice și companiilor private în legatură cu implementarea și derularea contractelor în domeniul infrastructurii de transport rutier.

Pentru înscrieri, vă rugăm să ne scrieți la freedomhouse@freedomhouse.ro sau să ne telefonați la numărul +40 21 253 28 38. Data limită pentru înscriere este Marți, 29 noiembrie 2016, ora 18:00.

parteneri leca